VVK Amsterdam 1897

VVK Amsterdam 1897 (2)

Het zomernummer van Historica (2019-2) is gewijd aan de geschiedenis van de vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland en haar voormalige koloniën. In dat nummer is ook mijn artikel ‘De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht…
Modified: "30 September 2019"
In mei 1893 nam de Vrije Vrouwenvereeniging (VVV, 1889), de autonome vrouwenorganisatie die een feministische politiek op alle fronten voorstond en waarvan Wilhelmina Drucker de spil was, een…
Modified: "22 July 2019"