Dammers | mej. | Van Eeghenstraat 56

Maria Cornelia (Marie) Dammers (Amsterdam 1868-Amsterdam 1954, NH/ kerkgenootschap: geen), geen beroep bekend, dochter van Gottlieb Friedrich Dammers, commissionair, en Maria Cornelia van Epen. Gehuwd (Rheden 1901) met Nicolaas Quint (Amsterdam 1872-Amsterdam 1932), leraar. Tussen mei 1896 en maart 1898 woonden op het adres Van Eeghenstraat twee ongehuwde zusters Dammers, Maria Cornelia en Anna Elisabeth Hendrina, samen met hun vader, Gottlieb Friedrich Dammers, weduwnaar. Elk van twee zou dus de mejuffrouw Dammers kunnen zijn die in 1897 lid was. Maar de extra informatie die over Marie Dammers te vinden is (en niet over haar zuster), maakt dat zij de meest aannemelijke kandidaat is.

Zo was zij leerlinge aan de Dagteekenschool voor Meisjes (1884-1886), die onder directrice Betsy Kerlen een ware kweekvijver van kiesrechtfeministen lijkt te zijn geweest. Verder was zij, net als Margot Knipscheer, Geertruida Wijthoff en Hendrik Wertheim, betrokken bij de oprichting van het sociaal-liberale project Ons Huis (opr. 1892), een volkshuis waar de verschillende klassen elkaar ontmoetten en waar meteen al in 1893 een groot aantal latere VVK-leden, zoals Lucie Brugman, Henriette Goudsmit, Anna Hebbenaar, Henriette Heineken-Daum, Jacoba Kool, Dora Schook-Haver, Liesbeth Tilanus en Lucas Nooter lessen en cursussen gaven, de leeszaal beheerden, lezingen gaven, of een zangkoor leidden. En zij was vanaf februari 1896 lid van het Leesmuseum voor vrouwen, waarvan in 1897 maar liefst 25 VVK-leden lid waren.


Bronnen en literatuur

Bronnen

- SAA: archief Leesmuseum voor Vrouwen, ledenboek en jaarverslagen

- SAA: archief Ons Huis, jaarverslag 1893

Literatuur

- Christianne Smit en Dennis Bos, ‘Volkspaleizen voor de Jordaan. “Hier wordt in betere dingen geloofd”’, in: Ido de Haan e.a. (red.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (Amsterdam 2009) 173-189

- Mark Sorée & Marijke Snepvangers, Ons Huis. 100 Jaar buurthuiswerk in Amsterdam (z.p. 1992)