Historica: special 100 jaar vrouwenkiesrecht 2019

Doetinchemse vrouwen strijden voor het vrouwenkiesrecht. V.l.n.r.: Heintje Putman, Ada Wentink, Anna v.d. Sandt, Willemien Rademaker, Grada Putman, Cato Lindner, Thea Rademaker en zittend v.l.n.r.: Betsy van Ree en Riek Knuver. Doetinchemse vrouwen strijden voor het vrouwenkiesrecht. V.l.n.r.: Heintje Putman, Ada Wentink, Anna v.d. Sandt, Willemien Rademaker, Grada Putman, Cato Lindner, Thea Rademaker en zittend v.l.n.r.: Betsy van Ree en Riek Knuver. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem.

In het jubeljaar 2019 brengt het tijdschrift Historica een themanummer uit over 100 jaar vrouwenkiesrecht (1919-2019), dat een blijvende herinnering wil zijn aan de strijd die is geleverd voor het verwerven van vrouwenkiesrecht. Het wordt een extra dik nummer in een extra aantrekkelijke vormgeving en een verhoogde oplage, om een ruime verspreiding mogelijk te maken. Het nummer, onder gastredactie van Mineke Bosch, zal tijdens de Historicidagen in Groningen (24 augustus 2019) worden gepresenteerd en aan alle vrouwelijke bewindslieden en volksvertegenwoordigers worden aangeboden.

De WDF draagt bij aan de extra kosten die met deze speciale uitgave gemoeid zijn.

Naschrift: over de foto uit Doetinchem hebben we momenteel niet meer informatie dan het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers op zijn website beschikbaar stelt (zie onderschrift). Naar de contekst (wie zijn de genoemde vrouwen? bij welke gelegenheid is de foto gemaakt? hoezo mannenkleren in 1922?) is het vooralsnog raden. Zodra we daar meer over weten, volgt op deze plaats een aanvulling. Alle informatie is welkom op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Additional Info

  • Gepubliceerd: 10 januari 2019
Last modified on 10 November 2021