Wilhelmina Elisabeth Drucker, oud 17 jaar

Catherine Hall op de Historicidagen 2019

De afdeling Amsterdam in 1897 - Een prosopografie

De afdeling Amsterdam in 1897 - Een groepsportret

Smithuyzen | mej. D. | Parkweg 145

Loenen Martinet | J.L. van | Nicolaas Witsenkade 27

Callenfels | M. | Leidsche Kade 49

Becker | C. | Alberdingk Thijmstraat 6

Wilhelmina Drucker en de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afdeling Amsterdam

Wollring | H.H. | Verl. Kinkerstraat 158