Andreae | mej. | van Baerlestraat 19

Wabina (Wabien) Andreae (Heerenveen 1874-Zutphen 1966, NH), onderwijzeres, later lerares staatswetenschappen en staatshuishoudkunde, dochter van mr Sicco Leendert Andreae, kantonrechter en schoolopziener in Zuidhorn, en Minke Römer. Gehuwd (Zuidhorn 1906) met Lambertus Helbrig Mansholt (Meeden 1875-Heemstede 1945), landbouwer, agrarisch expert van de SDAP, en onder meer lid van de Provinciale Staten van Groningen, 1913-1939. Sicco Mansholt was een van haar zoons.

Kwam in januari 1897 vanuit Zuidhorn naar Amsterdam (Van Baerlestraat 19), en keerde in oktober 1900 naar Zuidhorn terug.

Was in haar Amsterdamse jaren werkzaam als onderwijzeres in het openbaar lager onderwijs (Telegraaf 2.2.1897, AH 28.2 en 18.3.1897, AH 10.7.1900).

Verkeerde in Amsterdam in socialistische kring, en stond op goede voet met Henriette van der Mey. Trad ca. 1905 toe tot de SDAP en werd actief in de BSDVC. Van 1919 tot 1927 voor de SDAP lid van de Provinciale Staten van Groningen, en van 1923 tot 1931 lid van de gemeenteraad van Haren.

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam) en in 1905 (Zuidhorn), daarna geen lid meer.


Bronnen en literatuur

Publicaties

- ‘Vrouwenkiesrecht’, De socialistische gids. Maandschrift der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 1 (1916) 797-609, 702-711, 783-799

- Vrouwen! Niet langer getalmd! (Amsterdam 1920)

- Wat de vrouw, die stemmen gaat weten moet (Amsterdam 1920)

Bronnen

- Atria: archief Henriette van der Mey

- IISG: archief Henriette van der Mey

Literatuur

- BWSA 1 (1986)

- DVN: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Andreae

- NP 29 (1943), 77 (1993): Andreae

- NP 50 (1964): Mansholt

- Albert Mellink, ‘Bertus Mansholt (1875-1945) en Wabien Andreae (1874-1966)’, in: Piet Hoekman e.a. (red.), Een eeuw socialisme en arbeidersbeweging in Groningen 1885-1985 (Groningen 1986) 112-114

- Johan van Merriënboer, Mansholt. Een biografie (Amsterdam 2006)

- W.H. Vliegen, ‘W. Mansholt-Andreae’, in: Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaal-Democratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan, dl 2 (Amsterdam z.j.) 496-497