Callenfels | M. | Leidsche Kade 49

Anna Elisabeth Cornelia Maria (Marie) Callenfels (Waardenburg 1875-Groningen 1963, NH), tandarts, dochter van Godfried Willem Ferdinand Gustaaf Callenfels, rijksontvanger, en Helena Jacoba Schoorel. Gehuwd (Amsterdam 1897, scheiding 1921) met Johan George Carel de Boer (Alphen a/d Rijn 1869-Haren 1959), tandarts.

Deed in 1893 als eerste meisje eindexamen aan de Leidse HBS voor jongens (Leidsch Dagblad 9 augustus 1893), en studeerde in februari 1897 af als tandarts, tegelijk met Johan de Boer (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, februari 1897), met wie zij een half jaar later in het huwelijk zou treden, om meteen daarop in Delft een gezamenlijke praktijk te beginnen.

Tot de kern van de afdeling Amsterdam zal zij niet behoord hebben: in de ledenlijst van 1899 staat zij nog altijd als ongehuwd lid van de afdeling Amsterdam geregistreerd.

Kort na 1900 verhuist het echtpaar De Boer-Callenfels naar Batavia, waar zij hun gezamenlijke tandartspraktijk voortzetten (Bataviaasch Nieuwsblad 12 september 1902).

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), in 1910 gekozen tot vice-presidente van de VVK afdeling Nederlandsch-Indië (MVVK 15 mei 1910). In 1899 (Amsterdam), 1905 (Amsterdam), 1906 (Baarn) en 1908 (Baarn) is ook haar moeder, Helena Callenfels-Schoorel, lid.


Bronnen en literatuur

Literatuur

- NP 34 (1948): Callenfels

- Agnes van Steen, ‘Openbare Hogere Burgerscholen in Leiden: jongens en meisjes beginnen gescheiden’, Leids Jaarboekje 2002, 83-118

Wilhelmina Drucker