De minotaurus onzer zeden 2010

De minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme (2010) De minotaurus onzer zeden. Multatuli als heraut van het feminisme (2010)

In het Multatuli-jubeljaar 2010 werd op allerlei manieren herdacht dat Eduard Douwes Dekker (ps. Multatuli, 1820-1887) 150 jaar eerder geboren werd. Om te zorgen dat daarin ook de stem van vrouwen te horen zou zijn, stelden Myriam Everard en Ulla Jansz een bundel samen waarin zichtbaar wordt hoezeer het werk van Multatuli een inspiratiebron heeft gevormd voor individuele vrouwen en het ontstaan van een radicaal en seculier feminisme heeft bevorderd.

De Minotaurus onzer zeden bestaat uit:

Inleiding – Myriam Everard en Ulla Jansz

Tot troost, stichting en wapen in de strijd. Multatuli’s emancipatie-opvattingen volgens Frauenbrevier – Tom Böhm

Het verraad van een zielsverwant. Mina Kruseman en Multatuli – Annet Mooij

Jan Versluys en Multatuli. Wiskunde, feminisme en geld – Ulla Jansz

‘De waarheid te bevorderen, altijd en overal’. Titia van der Tuuk en het vrije denken als feministisch program – Myriam Everard

Carel Victor Gerritsen. Feminist, vrijdenker en nieuw-malthusiaan ­– Inge de Wilde

Wilhelmina Druckers geschiedenissen van gezag – Marianne Braun

Een gedeelde mentale wereld. Multatuli en Kartini – Jean Gelman Taylor

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 19 november 2015
Laatst aangepast: 10 november 2021

Wilhelmina Drucker