dinsdag, 10 februari 2015 13:24

Betsy Kerlen

Johanna Maria Elisabeth (Betsy) Kerlen (Zutphen 1859-Den Haag 1932), van 1886 tot 1916 directrice van de Dagteekenschool (later Dagteeken- en Kunstambachtschool) voor Meisjes te Amsterdam, wordt vaak verward met haar zuster Wilhelmina Cornelia Kerlen (Zutphen 1867-Arnhem 1957), die lerares aan een HBS in Amsterdam was.

In de vrouwenbeweging behoorde ze tot de vleugel van het praktisch feminisme: ze was in 1886 een van de oprichtsters van de eerste Nederlandse zwemclub voor vrouwen, de Hollandsche Dames Zwemclub (HDZ) te Amsterdam, was, samen met o.a. Henriette van Loenen-de Bordes en Anna Hesterman (later Scheltema Beduin-Hesterman), in februari 1894 lid van het oprichtingsbestuur van de gemengde Amsterdamse wielerclub “Allegro moderato”, en was vanaf de oprichting in 1899 actief en praktiserend lid van de Vereeniging voor Verbeetering van Vrouwenkleding.

Daarnaast was ze, tenminste al in 1897, lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, en was ze rond 1900 enige tijd presidente van de afdeling Amsterdam. En in 1913 was ze organisatorisch betrokken bij de tentoonstelling De vrouw 1813-1913, en wel bij de afdeling Onderwijs, waar ze presidente van het Kunstambacht- en Kunstnijverheidonderwijs was.


Verder lezen

- J. Steendijk-Kuypers, Vrouwen-beweging. Medische en culturele aspecten van vrouwen in de sport, gezien in het kader van de sporthistorie, 1880-1928, Rotterdam 1999, 112.

- Myriam Everard, ‘Henriette van Loenen-de Bordes (1853-1934). Tandarts met de broek’, Historica 31, 2 (juni 2008) 12-14.

- Gedenkboek van de tentoonstelling De Vrouw, 1813-1913, Amsterdam [1914] 41.

Gepubliceerd in Netwerk