Onderzoek naar Lie Alma-Heijnen 2017

Affiche van een vroege naoorlogse vrouwenbijeenkomst, Amsterdam 2 mei 1946. Affiche van een vroege naoorlogse vrouwenbijeenkomst, Amsterdam 2 mei 1946. Vormgeving: Anneke van der Feer, coll. Vredespaleis, Den Haag

Over de vredesactiviste Lie Alma-Heijnen (1909-1990) weten we dat ze in de jaren 1930 actief werd in de vrouwenvredesbeweging, in verschillende antifascistische organisaties, en dat zij de eerste voorzitster was van het Wereld Vrouwen Comité tegen Oorlog en Fascisme. Maar verder weten we nog maar erg weinig: Wie was zij? Waar kwam zij vandaan? Hoe verhielden feminisme en antifascisme zich in haar leven tot elkaar? Hoe verging het haar in de Tweede Wereldoorlog? Hoe pakte ze 1945 de draad weer op? Waar zocht en vond ze aansluiting?

Historica Seran de Leede schrijft haar biografie. De WDF verleende een startsubsidie.

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 27 januari 2018
Laatst aangepast: 06 september 2019