Vrouwenkiesrechtnovelle van Betsy Perk 2021

Cover van de heruitgave van Betsy Perks Strijd binnenshuis uit 1905 Cover van de heruitgave van Betsy Perks Strijd binnenshuis uit 1905 Coverfoto: Betsy Perk in 1903

In 1905 verscheen een bijzondere novelle van Betsy Perk, feministe van het eerste uur en in het jaar van verschijnen ruim 70 jaar. Het is getiteld Strijd binnenshuis. Vrouwen kiesrecht-novelle en begint met een ruzie in de familie. Onderwerp? Vrouwenkiesrecht! De novelle verplaatst de lezer naar een tijd waarin vrouwenkiesrecht ter discussie stond en brengt de zinnige en onzinnige argumenten voor en tegen weer tot leven.

In de bestaande literatuur over Betsy Perk wordt vooral aandacht besteed aan haar bijdragen aan de vrouwenbeweging van de jaren 1870. Deze heruitgave, bezorgd door Peter Altena, laat zien dat Perks feminisme in 1905 nog springlevend is, en vraagt daarbij aandacht voor haar Nijmeegs netwerk van gelijkgestemden.

Strijd binnenshuis wordt uitgegeven door Uitgeverij Flanor te Nijmegen en verschijnt op 30 september 2021.

De WDF droeg bij aan de productiekosten.

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 18 september 2021
Laatst aangepast: 24 september 2021

Wilhelmina Drucker