Statieportret van een kiesrechtfeministe

-  
Wilhelmina Drucker, maar wanneer? (© Spaarnestad)

Het aantal bekende portretten van Wilhelmina Drucker is niet al te groot. En van de bekende portretten weten we niet altijd bij welke gelegenheid of wanneer ze gemaakt zijn.

Dit portret van Drucker is er één uit die laatste categorie. Het lijkt een foto waarvoor zij eens goed is gaan zitten, een studiofoto wellicht, wat erop zou wijzen dat het met vooropgezette bedoeling gemaakt is. De naam van de fotograaf of fotografe is niet overgeleverd.

Volgen we het spoor terug, dan is het nummer van Evolutie ter gedachtenis van Drucker, dat met dit portret opent, het startpunt. De foto krijgt geen datering of specificering mee, wat moet betekenen dat de samenstelsters dit het portret vonden, waarin het gros van het lezerspubliek van Evolutie Wilhelmina Drucker het best zou herkennen. Niet een al te recent portret dus, moeten we dan aannemen, maar ook weer niet zó oud dat alleen de veteranen van de vrouwenbeweging zich haar nog zo zouden kunnen herinneren.

Ruim acht jaar eerder, in 1917, verscheen het portret ook al in druk, en wel in het artikel dat J.S.R. Baerveldt-Haver schreef ter gelegenheid van de 70e verjaardag van Drucker. Ook daar is het portret niet gedateerd. Maar een actueel portret was het niet. Want drie jaar eerder is het ook al te vinden. Tweemaal zelfs: in een ‘Karakterschets’ van Wilhelmina Drucker in het tijdschrift De Hollandsche revue, en in het gedenkboek van de Tentoonstelling De vrouw 1813-1913 dat begin 1914 werd uitgebracht. Deze laatste vindplaats, die terugreikt tot het jaar 1913, is, voorzover nu bekend, de vroegste. Het is goed denkbaar dat die tentoonstelling ook de aanleiding voor het maken van de foto was: in de Kiesrechtzaal was namelijk een fotogalerij ingericht, waarvoor de organisatie Drucker tevoren om een foto had gevraagd. De licht-ironische blik waarmee zij zich voor deze galerij van gecanoniseerde feministen heeft laten fotograferen zou daarmee wel in overeenstemming zijn.

  • Evolutie (februari 1926) 1
  • J.S.R. Baerveldt-Haver, ‘Een zeventigjarige’, in: De Amsterdamsche dameskroniek (29.9.1917)
  • ‘Karakterschets. Mevrouw W. Drucker’, in: De Hollandsche revue 19 (1914) 97-111, t.o. 97
  • Gedenkboek van de tentoonstelling De vrouw, 1813-1913, Amsterdam [1914] 19
  • Aletta, Amsterdam: Archief Wilhelmina Drucker, inv.nr 31

 

Laatst aangepast: 29 januari 2016
Meer in deze rubriek: « Netwerk Beelden »

Wilhelmina Drucker