De afdeling Amsterdam in 1897 - Een groepsportret

-  
Vier prominente leden van de VVK afdeling Amsterdam. Van linksboven met de klok mee: Wilhelmina Drucker, Dora Schook-Haver, Aletta Jacobs door Max Büttinghausen (Amsterdam) en Annette Versluys-Poelman door Dames Sluijter & Boom (Amsterdam) Vier prominente leden van de VVK afdeling Amsterdam. Van linksboven met de klok mee: Wilhelmina Drucker, Dora Schook-Haver, Aletta Jacobs door Max B├╝ttinghausen (Amsterdam) en Annette Versluys-Poelman door Dames Sluijter & Boom (Amsterdam) Fotocollage, gepubliceerd in J.C. Overvoorde, 'Feminisme in Nederland', De Nederlander 20 februari 1897 (foto Allard Pierson Museum)

Het zomernummer van Historica (2019-2) is gewijd aan de geschiedenis van de vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland en haar voormalige koloniën. In dat nummer is ook mijn artikel ‘De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht afdeling Amsterdam in 1897. Een groepsportret’ opgenomen. Dit artikel is gebaseerd op uitgebreid prosopografisch onderzoek naar de 135 leden (106 vrouwen, 29 mannen) die de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK) afdeling Amsterdam in 1897 kende. Hun namen zijn te vinden in de eerste ledenlijst van de VVK (1897), een bron van kennis die al te lang een sluimerend bestaan heeft geleid.

Het uitdijende karakter van het prosopografische onderzoek en de ruimte die er voor het artikel in Historica beschikbaar was konden alleen door een kunstgreep met elkaar worden verzoend. Dat wil zeggen dat ervoor is gekozen om in Historica een gecomprimeerde, spaarzaam geannoteerde versie te publiceren, en de uitgebreide versie op deze website beschikbaar te stellen. Dat heeft als bijkomend voordeel, dat hier ook de prosopografische gegevens gepubliceerd kunnen worden die aan het artikel ten grondslag liggen, waarvoor in geen enkel papieren tijdschrift plaats zou zijn.

Deze uitgebreide versie zal hier binnenkort gepubliceerd worden. De publicatie van de prosopografie – een werk in uitvoering – is inmiddels gestart.

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 28 juni 2019
Laatst aangepast: 30 september 2019

Wilhelmina Drucker