Website Brieven Tan-Schepers 2013

In 2013 ging de website ‘Brieven Tan-Schepers: brieven uit voormalig Nederlands-Indië, 1929-1946’ de lucht in.

De WDF subsidieerde een eerste onderzoek naar de familieachtergrond van Eida Tan-Schepers (Winschoten 1906-Den Haag 1983) in de vrouwelijke lijn. Haar moeder, Sara Elisabeth Henriëtte (Sari) Cohen (Groningen 1877-Den Haag 1965) stamde uit een geslacht dat tal van feministen voortbracht. Zo was haar zuster, Aleida Maria (Leidie) Goudsmit-Cohen (Groningen 1872-Sobibor 1943), die veelvuldig in de brieven voorkomt, bestuurslid van de Leidse afdeling van Onderlinge Vrouwenbescherming sinds de oprichting in 1902, was zij in 1909 een van de oprichtsters van de Leidsche Coöperatieve Keuken, en was zij vanuit Leiden ook betrokken bij de tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913”. Via haar moeder Anna Schaap (Groningen 1845-Oegstgeest 1911) was Sari Schepers-Cohen een volle nicht van de bekende feministe Mathilde Cohen Tervaert-Israels (Amsterdam 1864-St Gallen 1945), die als tante Masje ook vaak in de brieven genoemd wordt. Een zuster van Anna Schaap, Henderina Jacoba Schaap, later Biegel-Schaap (Groningen 1852-Zürich 1917), verkeerde in Groningen in de kringen van de latere feministen Aletta Jacobs en Frederike van Uildriks. Zij zou twee zeer geëmancipeerde dochters voortbrengen, Rebekka Aleida (Betsy) Biegel (Groningen 1886-Westerbork 1943) en Johanna Hermine (Annie) Biegel (Groningen 1889 -Westerbork 1943), die allebei ook meer dan eens in de brieven genoemd worden.

Verder lezen:

- Agnes van Steen, ‘“De gehuwde vrouw moet maatschappelijk voelen”. De Tentoonstelling “De Vrouw 1813-1913” en het maatschappelijk werk van Leidse vrouwen’, Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 25 (2013) 135-184

- De liefde en de vrijheid, natuurlijk! Het dagboek (1877-1910) van Frederike van Uildriks, ed. Mineke Bosch, Hilversum 2010

- Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929, Amsterdam 2005

- A.C. Rümke, Rebekka Aleida Biegel (1886-1943), ’s-Gravenhage 1996

Laatst aangepast: 06 september 2019