Barlen | Ch. | 2e Oosterparkstraat 147

Christina Henriette Barlen (Keulen 1866-Amsterdam 1940, RK/kerkgenootschap geen), geen beroep bekend, dochter van Heinrich Stephan Louis Barlen, kantoorbediende, later chef de bureau, en Anna Therese Hubertine Lauterbach. Gehuwd (Amsterdam 1900) met Michel Joseph Anthonius Carno (Amsterdam 1872-Den Haag 1923), kantoorbediende.

Woonde van maart 1896 tot april 1900 in het ouderlijk huis op 2e Oosterparkstraat 241, en voordien op nummer 147, wat erop duidt dat zij een vroeg lid was (en dat de ledenlijst niet goed werd bijgehouden). En inderdaad: ze correspondeerde al in juni 1894 met Annette Versluys-Poelman, onder meer over de laatste VVK-vergadering.

Tenminste in 1906 lid/donatrice van OV, in 1910 lid van het bestuur van Tehuis Annette, opvanghuis voor ongehuwde moeders en hun kinderen. Penningmeester van het Nationaal Comité voor Moederbescherming en Sexueele Hervorming (opr. 1912), publiceerde een radicaal-feministisch artikel in de bundel van dit Comité over de ‘sexsueele ontvoogding der vrouw’ [1914]. Op enig moment lid van de VVV, in 1909 lid van het comité ter herdenking van 20 jaar VVV (MVVK 15.10.1909), in 1916 bestuurslid (Evolutie 9.2.1916), in 1924 als afgevaardigde van de VVV aanwezig bij de feestelijke receptie tgv. de 70e verjaardag van Jacobs, en bovendien in de laatste 5 jaar behulpzaam bij het corrigeren van Evolutie.

Was voorts actief in de wereld van de dierenbescherming, onder meer als lid van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren, van de Anti-Trekhonden Bond, en van de Stichting voor Wettelijke Regeling van het Dierenrecht, waarvan zij in 1932 mede-oprichtster was. Schreef het scenario voor de propagandafilm Cesar, de geschiedenis van een trekhond (1928).

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), 1905 (Amsterdam), 1906 (Amsterdam), 1908 (Amsterdam)  en 1909 (Amsterdam).


Bronnen en literatuur

Publicaties

- [Herinnering aan Dora Haver], herdenkingsnummer Evolutie 13.11.1912

- ‘De sexsueele ontvoogding der vrouw, basis en voorwaarde tot hare geheele vrijwording’, in: M. Cohen Tervaert-Israels e.a., Moederschap – sexueele ethiek (Almelo [1914]) 89-99

- ‘Mevr. Drucker’, herdenkingsnummer Evolutie (februari 1926) 4-5

- Ontstaan en ontwikkeling van het wettelijk dierenrecht in Nederland (z.p. [1937])

Bronnen

- Atria: archief Annette Versluys-Poelman

- EYE: collectiedatabase

Literatuur

- Myriam Everard, ‘Het burgerlijk feminisme van de eerste golf: Annette Versluys-Poelman en haar kring’, JVV 6 (1985) 106-137

- Aletta H. Jacobs, Herinneringen (Amsterdam 1924) 315