Batelt | A. | Stadhouderskade 89

Anna Elisabeth Batelt (Amsterdam 1869-in/na 1937, NH), kunstschilderes (vooral bekend om haar topografische etsen), dochter van Johannes Batelt, apotheker, en Henriette Catharina Sophia Philippina Stemler.

Woonde van mei 1888 tot mei 1899 samen met haar moeder (weduwe sinds 1872), een broer (Carel Frederik, in 1899 getuige bij het huwelijk van Dora des Amorie van der Hoeven) en een zus op het adres Stadhouderskade 89 (waar ook Des Amorie van der Hoeven vóór haar huwelijk woonde) en verhuisde mei 1905 naar Hilversum.

Naslagwerken geven als uiterst bekende levensjaar 1921, maar zij exposeerde tenminste nog in 1924 (Rotterdamsch Nieuwsblad 28.10.1924), maakte in 1936 deel uit van het Comité van Aanbeveling van de tentoonstelling ‘Het costuum onzer voorouders’ in de Ridderzaal in Den Haag (catalogus), en stond in 1937 voor een goed doel werk af voor een verloting in Laren (Gooi- en Eemlander 5.9.1937).

Volgde de Dagteekenschool voor Meisjes (1885-1887, directrice Betsy Kerlen), de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers (1887-1888) en de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam (1888-1892).

Zocht na deze opleidingen via Tesselschade particuliere leerlingen (Tesselschade. Correspondentie-blaadje oktober 1892). Exposeerde regelmatig, tenminste tot 1924. Op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (Den Haag 1898) hing een schilderij van haar hand.

Batelt volgde in 1897-1898 de cursus theosofie en kunst, georganiseerd door de Vahânaloge, de kunstenaarsloge van de Nederlandsche Theosophische Vereeniging, waarvan zij op enig moment na 1898 ook lid zou worden.

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), 1905 (Hilversum), 1906 (Hilversum) en 1908 (Hilversum).


Bronnen en literatuur

Werk

Topografische werk van Anna Batelt is te vinden in: JHM, Rijks, SAA, NHA (provinciale atlas). Dit werk komt, naast een enkel schilderij van haar hand, zo nu en dan ook nog op de markt.

Bronnen

- Theosophical Society, Adyar (India): General Register, 1875-1898, via https://baxart.com/

- RKD: database en persdocumentatie

- RKD: archief Dagteeken- en Kunstambachtschool voor Meisjes

Literatuur

- Marty Bax, Het web der schepping. Theosofie en kunst in Nederland van Lauweriks tot Mondriaan (Amsterdam 2006)

- A.J. Derkinderen, De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (Haarlem 1908), bijlage F (‘Naamlijst der leerlingen’)

- Hanna Klarenbeek, Penseelprinsessen & broodschilderessen. Vrouwen in de beeldende kunst 1808-1913 (Bussum 2012)

- Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. Catalogus van de rubriek Beeldende Kunsten (Den Haag [1898])

- C.E.S., ‘Beeldende kunsten op de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid’, Vrouwenarbeid (1898) 114-116

- Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 (Den Haag 1969)