Wilhelmina Drucker was niet van de partij bij het overwinningsfeest van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK). Die vierde op 27 september 1919, tegelijk met het 25-jarig bestaan, een wijziging van…
Opmerkelijk genoeg hoorde vrouwenkiesrecht niet bij de eerste feministische eisen waarmee Wilhelmina Drucker aan de slag ging nadat in oktober 1889 de Vrije Vrouwenvereeniging (VVV) was opgericht. Dat waren namelijk…
[yt_document url="http://wilhelminadrucker.nl/images/2009_Braun_Die-groote-machtige-vereeniging_DNE33.pdf" width="700" height="600" responsive="yes"]  
Slide background
Om haar ideeën bekendheid te geven en aan te scherpen manifesteerde Wilhelmina Drucker zich haar leven lang op allerlei manieren in het publieke debat: ze gaf talloze lezingen,…
De woelige en conflictueuze politieke vorming van Wilhelmina Drucker die zij eind jaren 1880/begin jaren 1890 binnen, tegenover en tenslotte buiten de Sociaal-Democratische Bond van Ferdinand Domela Nieuwenhuis opdeed, biedt…

Wilhelmina Drucker