Beyllonse-Peyra | G.M. | Ceintuurbaan 244

Catharina Maria (Cato) Beijllonse-Peyra (Amsterdam 1861-Amsterdam 1940, RK), geen beroep bekend, dochter van Andries Peyra, groenteverkoper, en Henrietta Heere. Gehuwd (Amsterdam 1889, scheiding 1936) met Daniel Willem Beijllonse (Amsterdam 1863-Bergen 1951), bij huwelijk timmerman (bij huwelijk), nadien bouwkundige, uiteindelijk vastgoedexploitant.

Woonde van februari 1897 tot mei 1901 met haar echtgenoot op Ceintuurbaan 244.

Vanaf de oprichting in 1889 lid van de VVV, waarvan zij af en aan vele jaren bestuurslid was. Nam vandaaruit in 1893, met Albertdina van Campen-Doesburg, Wilhelmina Drucker, Jacoba van Duivenboden-Zeiss, Antje Rot-Blees, Dora Schook-Haver en Diderika Stokvis, het initiatief tot de oprichting van de VVK (Evolutie 3.5.1893).

Lid van de redactiecommissie van Evolutie (1896/1897). Ging in 1916 mee met de Neutrale Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, afsplitsing van de VVK. Lid van het Comité Huldeblijk Wilhelmina Drucker, dat in 1939 in Amsterdam (Churchilllaan) ter ere van Drucker het standbeeld ‘De vrouw als vrije mensch’ (Gerrit Jan van der Veen) oprichtte.

Was, net als Aletta Jacobs, Betsy Kerlen en Henriette van Loenen-de Bordes, een vroege fietster, werd in 1899 gekozen in het gewestelijk bestuur van de Algemeene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB) (Evolutie 29.11.1899).

Behoorde tot de getrouwen van Wilhelmina Drucker, die haar in haar testament bedacht.

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), 1905 (Amsterdam), 1906 (Amsterdam), 1908 (Amsterdam) en 1909 (Amsterdam).


Bronnen en literatuur

Publicaties

- ‘Rede’ [bij 12½ jaar Evolutie], Evolutie 11.10.1905

- [Herinnering aan Dora Haver], herdenkingsnummer Evolutie 13.11.1912

- ‘In memoriam’, herdenkingsnummer Evolutie (februari 1926) 3-4

Literatuur

- Marianne Braun, ‘“Die groote, machtige vereeniging ‘vrouw’. De Vrije Vrouwenvereeniging: van civil society naar public sphere’, De Negentiende Eeuw 33 (2009) 193-212

- W. Drucker, ‘De Vrije Vrouwenvereeniging’, in: C.M. Werker-Beaujon e.a. (red.), De vrouw, de vrouwenbe­we­ging en het vrouwenvraagstuk. Encyclo­paedisch handboek II (Amsterdam 1918) 136-149

- Myriam Everard, ‘Een natuurlijke erfdochter. Wilhelmina Drucker en het kapitaal’, JVV 17 (1997) 137-151

- Quinbus Flestrin [Henri Polak], ‘Zondagsche kout. Herinneringen’, Het Volk 9.5.1914

- Maria Henneman, ‘”De vrouw als vrije mensch”. Een monument voor Wilhelmina Drucker’,

JVV 6 (1985) 101-105