Campen-Doesburg | A.T.A. v. | Haarl. Houttuinen 44

Albertdina Theodora Adriana (roepnaam Theodora?) van Campen-Doesburg (Amsterdam 1853-Amsterdam 1930, NH), vóór huwelijk dienstbode (bij particulieren en in een logement), bij huwelijk naaister, op enig moment onderwijzeres nuttige handwerken, dochter van Nicolaas Doesburg, dienaar van politie, en Maria Goes, die als weduwe (vanaf 1874) naaister van beroep was. Gehuwd (Amsterdam 1878) met Lieuwe van Campen (Utrecht 1851-Amsterdam 1941), bij huwelijk werkman, nadien letterzetter en fabrikant van inkten.

Woonde van juni 1891 tot oktober 1923 met echtgenoot en kinderen op het adres Haarlemmer Houttuinen 44a.

Hoewel Lieuwe van Campen een vroeg Dageraadslid was en op enig moment in het bevolkingsregister liet registreren dat hij tot geen kerkgenootschap behoorde, heet het dat Van Campen-Doesburg ‘de eenige Christenvrouw’ was in de socialistische en feministische kring waarin zij zich in de jaren 1880 en 1890 bewoog.

Behoorde in 1889, met o.a. Wilhelmina Drucker, Henriëtte Cohen en Grietje Cohen tot de oprichtsters van de VVV, waarin zij meerdere malen als spreekster optrad en bestuursfuncties vervulde. Nam vandaaruit in 1893, samen met Cato Beijllonse-Peyra, Wilhelmina Drucker, Jacoba van Duivenboden-Zeiss, Antje Rot-Blees, Dora Schook-Haver en Diderika Stokvis, het initiatief tot de oprichting van de VVK (Evolutie 3.5.1893). Bekleedde daarin vanaf de oprichting tot 1901 onafgebroken een bestuursfunctie, aanvankelijk in het landelijke bestuur, vanaf 1895 in het bestuur van de afdeling Amsterdam. In 1909 lid van het comité ter herdenking van 20 jaar VVV (MVVK 15.10.1909).

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), 1905 (Amsterdam), 1906 (Amsterdam), 1908 (Amsterdam) en 1909 (Amsterdam)


Bronnen en literatuur

Publicaties

- [Herinnering aan Dora Haver], herdenkingsnummer Evolutie 13.11.1912

- [Herinnering aan Wilhelmina Drucker], herdenkingsnummer Evolutie (februari 1926) 2

Literatuur

- Marianne Braun, ‘“Die groote, machtige vereeniging ‘vrouw’. De Vrije Vrouwenvereeniging: van civil society naar public sphere’, De Negentiende Eeuw 33 (2009) 193-212

- W. Drucker, ‘De Vrije Vrouwenvereeniging’, in: C.M. Werker-Beaujon e.a. (red.), De vrouw, de vrouwenbe­we­ging en het vrouwenvraagstuk. Encyclo­paedisch handboek II (Amsterdam 1918) 136-149

- Myriam Everard, ‘Het burgerlijk feminisme van de eerste golf: Annette Versluys-Poelman en haar kring’, JVV 6 (1985) 106-137

- G[esina] H.J. v[an] d[er] M[olen], ‘In memoriam A.F.[sic]A. van Campen-Doesburg’, Christelijk Vrouwenleven 14 (1930) 270-272

- Joan A. Nieuwenhuis, Een halve eeuw onder socialisten. Bijdrage tot de geschiedenis van het socialisme in Nederland (Zeist 1938) 136-137

Bronnen

- Atria: archief Annette Versluys-Poelman