Brugman | L. | Leidsche Gracht

Lucia Martha Catharina (Lucie) Brugman (Amsterdam 1866-Amsterdam 1927, WH), onderwijzeres, vanaf 1902 schoolhoofd, dochter van Jean Elie Brugman, makelaar in koffie en katoen, en Lucia Martha Catharina Pek. Woonde van mei 1897 tot september 1903 in het ouderlijk huis op Leidschegracht 110.

Net als veel latere leden van de VVK was zij actief in Ons Huis (opr. 1892), een sociaal-liberaal alternatief voor het socialistische volkshuis Constantia. Met Henriette Goudsmit startte zij daar in 1892 met het geven van lessen Engels.

Gaf begin 20e eeuw Franse les aan particulieren (B&R 1.3.1901).

Vanaf november 1888 lid van het Leesmuseum voor Vrouwen. Veeljarig bestuurslid van de vakvereniging van onderwijzeressen Thugatêr (opr. 1893), waarvan ook Henriette Goudsmit, Elise Haighton, Johanna Stants en Augusta Wurfbain bestuurslid waren (diverse krantenberichten). Lid van de rubriekscommissie Letteren en Wetenschap van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid (Den Haag 1898).

» Nog altijd lid in VVK 1899 (Amsterdam), 1905 (Amsterdam), 1906 (Amsterdam), 1908 (Amsterdam) en 1909 (Amsterdam).


Bronnen en literatuur

Publicaties

- Henriëtte Goudsmit, Lucie Brugman e.a., ‘Een stukje historie’, B&R 15.10.1900

Bronnen

- SAA: archief Leesmuseum voor Vrouwen, ledenboek en jaarverslagen

- SAA: archief Ons Huis, jaarverslag 1893

- SAA: pensioenkaarten gemeenteambtenaren

Literatuur

- Christianne Smit en Dennis Bos, ‘Volkspaleizen voor de Jordaan. “Hier wordt in betere dingen geloofd”’, in: Ido de Haan e.a. (red.), Het eenzame gelijk. Hervormers tussen droom en daad 1850-1950 (Amsterdam 2009) 173-189