Buuren-Huys | mevr. Van | Commelinstraat 22

Johanna Elisabeth (Jo) van Buuren-Huys (Zwolle 1866-Lochem 1940, WH/NH/geen kerkgenootschap), in de jaren 1880 winkeljuffrouw en dienstbode, zou nadien nog in een ‘zelfstandige betrekking’ werkzaam zijn geweest, dochter van Johan Nicolaas Huys, lithograaf, en Bernardina Hermine Broedelet.

Gehuwd (Amsterdam 1894) met Klaas van Buuren (Amsterdam 1853-Lochem 1939), werktuigkundige.

Woonde van mei 1894 tot mei 1902 met haar echtgenoot op het adres Commelinstraat 22. Vanaf januari 1897 1e secretares van het bestuur van de VVK afd. Amsterdam, maakte in 1903, op uitdrukkelijk verzoek van de nieuw-aangetreden presidente Aletta Jacobs, de overstap naar het Hoofdbestuur, waarvan zij, met een onderbreking van twee jaar, tot 1919 lid was. Was, samen met Wilhelmina Drucker, Dora Haver, Betsy Kerlen, Martina Kramers, Henriette van Loenen-de Bordes en Ottilie Schöffer-Bunge, lid van de commissie die in maart 1904 een feest organiseerde ter gelegenheid van het 25-jarig doctorsjubileum van Aletta Jacobs.

Tenminste in 1901 lid van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (opr. 1899).

Lid van het dagelijks bestuur van de Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), 1905 (Amsterdam), 1906 (Amsterdam), 1908 (Amsterdam) en 1909 (Amsterdam).


Bronnen en literatuur

Publicaties

- [Herinnering aan Dora Haver], herdenkingsnummer Evolutie 13 november 1912, 10

- ‘Persoonlijke herinneringen’, in: Gedenkboek bij het 25-jarig bestaan van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht 1894-1919 (Amsterdam [1919]) 137-138

Literatuur

- Mineke Bosch, Een onwrikbaar geloof in rechtvaardigheid. Aletta Jacobs 1854-1929 ([Amsterdam] 2005

- Gedenkboek van de Tentoonstelling De Vrouw 1813-1913 (Amsterdam [1914])

- ‘Ledenlijst (...) van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding’, gedateerd 31 oktober 1901, separate uitgave bij het Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding 2 (1900/1901)