1915: De witte vaan

Verschenen is een nieuw weekblad voor de vrouw, De Witte Vaan. De redactie bestaat uit de dames: S. Gomperts-v. Emden, C. Jacobs-Denekamp en Paciphile, natuurlijk een pseudoniem. In “Ter Inleiding” zegt de Redactie, dat de inhoud van het blad “in de eerste plaats (zal) zijn gewijd aan de propaganda van het Kiesrecht voor de Vrouw en van de Vredesidee”. Verder zal aandacht worden besteed aan maatschappelijk werk, litteratuur, tooneel, muziek en beeldende kunst.

In het proefnummer: een uitstekend artikel “De Vrouw, de Oorlog en de Vrede”, van de hand van Mevr. G. Kapteyn-Muysken; verder iets over maatschappelijk werk van Mevr. Jacobs-Denekamp en over het maken van beelden door R.M. v. Dantzig. Voorts nog een paar stukjes. Klein van formaat, dient het blaadje zich uiterst bescheiden aan. De abonnementsprijs is bij vooruitbetaling 90 cts. per half jaar. Het adres van Redactie en Administratie is gevestigd Willemsparkweg 57, boven.

Evolutie 30.12.1914 (rubriek ‘Binnen de grenzen’)

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 20 januari 2016
Laatst aangepast: 22 januari 2016

Wilhelmina Drucker