initiatieven-verder-lezen

Opmerkelijk genoeg hoorde vrouwenkiesrecht niet bij de eerste feministische eisen waarmee Wilhelmina Drucker aan de slag ging nadat in oktober 1889 de Vrije Vrouwenvereeniging (VVV) was opgericht. Dat waren namelijk…
[yt_document url="http://wilhelminadrucker.nl/images/2009_Braun_Die-groote-machtige-vereeniging_DNE33.pdf" width="700" height="600" responsive="yes"]  
De woelige en conflictueuze politieke vorming van Wilhelmina Drucker die zij eind jaren 1880/begin jaren 1890 binnen, tegenover en tenslotte buiten de Sociaal-Democratische Bond van Ferdinand Domela Nieuwenhuis opdeed, biedt…

Wilhelmina Drucker