1899: Privaten voor vrouwen

Evolutie, 29 december 1899 [fragment] Evolutie, 29 december 1899 [fragment]

"Naar aanleiding van het adres van het Bestuur van der Vrije Vrouwenvereeniging, den Amsterdamschen Raad verzoekende op verschillende plaatsen daar te stellen kostelooze privaten voor vrouwen, is door B. en W. een voordracht ingediend, waarvan als resumé het navolgende: Amsterdam heeft tot op heden naast 272 urinoirs voor mannen slechts 7 privaten voor vrouwen; deze laatsten zijn: een op de nieuwe Groente- en Fruitmarkt, een boven het water op het Kadijksplein, een onder de spoorbrug over de Planciusstraat, terwijl de overige vier zich bevinden onder bogen en bruggen. Alhoewel er, volgens B. en W., altijd op straat meer mannen zijn dan vrouwen, meenen zij toch met het Bestuur der Vrije Vrouwenvereeniging, dat de bestaande privaten voor vrouwen niet voldoende zijn in aantal en stellen daarom voor over te gaan tot het bouwen van 4 nieuwe privaten (...). Vermoedelijk zal wel geen enkel raadslid zijn stem verheffen tegen deze zeker niet noodelooze, niet nuttelooze uitgave, toch ware het misschien wenschelijk, dat nog meer Vereenigingen in deze blijk gaven van haar adhaesie."

Evolutie 29.12.1899 (rubriek 'Binnen de grenzen', fragment)

Laatst aangepast: 16 januari 2016

Wilhelmina Drucker