1912: 'Nagenoeg als man'

Evolutie, 18 december 1912 [fragment] Evolutie, 18 december 1912 [fragment]

"Na de pauze werd ’n tooneelstukje opgevoerd van Mevr. Heineken-Daum, getiteld: “Het damespension”, dat echter niet werd opgevoerd zooals de schrijfster het heeft inééngezet. Op het programma stond vermeld, dat, met het oog op den beschikbaren tijd, het stuk, met toestemming van de schrijfster, eenige wijziging onderging, terwijl het slot-tooneel geheel werd weggelaten. Ik voor mij vind het jammer, nu er toch coupures gemaakt waren, dat Sonja Pajewska, ’n Russische Dr. in de letteren, die nagenoeg als man ten tooneele wordt gevoerd, maar niet liever buiten de deur is blijven staan. Waar de bedoeling van dit stukje is propaganda te maken voor het vrouwenkiesrecht en door zoovele tegenstanders nog altijd wordt aangevoerd, dat “vrouwen niet moeten willen worden als mannen”, daar lijkt mij het ten tooneele voeren van een als heer gekleede kiesrechtster geen gelukkige greep. Maar vrolijkheid en hilariteit verwekte deze uitheemsche juffer in de zaal zeer zeker."

Evolutie 18.12.1912 (rubriek 'Vergaderingen'): verslag van de feestavond op de 19e jaarvergadering van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, Den Haag 7.12.1912 (fragment)

Laatst aangepast: 21 januari 2016

Wilhelmina Drucker