Filet | N. | Kastanjeweg 8

Nanette Fanny Elise Filet (Harmelen 1844-Teteringen 1909, kerkgenootschap: geen), (hoofd)onderwijzeres, dochter van Gerrit Filet, officier in het Oost-Indisch Leger, en Marie Madeleine Gugelot.

Woonde vanaf november 1895, samen met haar moeder, sinds 1860 weduwe, op het adres Kastanjeweg 8. Verhuisde, na het overlijden van haar moeder, in januari 1905 naar Brussel.

Had in 1897 al een carrière als onderwijzeres achter de rug: na te zijn opgeleid op de Kweekschool voor Onderwijzeressen te Arnhem, vertrok zij in 1872 naar voormalig Nederlands-Indië, waar zij tot 1895 op verschillende standplaatsen als onderwijzeres in het openbaar lager onderwijs voor Europeanen ‘en gelijkgestelden’ werkzaam was (diverse krantenberichten).

Tenminste in 1901 (jaar van de eerstbekende ledenlijst) lid van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (opr. 1899).

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), daarna geen lid meer.