Gerth | C.P. | Wyttenbachstraat 30

Wybrigje Gerth-Ferwerda (Stiens 1866-Amsterdam 1916, kerkgenootschap: geen), onderwijzeres, dochter van Yde Dirks Ferwerda, timmerman, en Geiske Tjibbes de Boer. Gehuwd (Amsterdam 1891) met Claas Pieter Gerth (Amsterdam 1865-Amsterdam 1920), gymnastiekleraar, en SDAP-lid. Is op deze ledenlijst dus onder de naam van haar echtgenoot opgevoerd.

Was al vroeg actief in de VVK: toen op 2 oktober 1894 de afdeling Amsterdam werd opgericht, was zij een van de presidentskandidaten (Evolutie 10.10.1894). In 1898 werd zij lid van het afdelingsbestuur (MVVK 15.4.1898), van 1899 tot 1901 presidente (Evolutie 13.12.1899 en MVVK 15.2.1901), waarna zij van 1903 tot 1904 die functie nogmaals vervulde (Evolutie 4.2.1903 en NvdD 13.7.1904).

Was in die jaren ook actief in de VVV, bijvoorbeeld als afgevaardigde naar de Nationale Vrouwenraad (Evolutie 4.6.1903).

Tenminste in 1901 (jaar van de eerstbekende ledenlijst) lid van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (opr. 1899).

» Nog altijd lid in 1899 (Amsterdam), 1905 (Amsterdam), 1906 (Amsterdam), 1908 (Amsterdam) en 1909 (Amsterdam), vanaf 1899 steeds onder eigen naam.


Bronnen en literatuur

Bronnen

- IISG: archief SDAP federatie Amsterdam, inv.nrs 16

Literatuur

- ‘Ledenlijst (...) van de Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding’, gedateerd 31 oktober 1901, separate uitgave bij MVVV 2 (1900/1901)