Henriette Heineken-Daum

Henriette Heineken-Daum, 21 juni 1908 Henriette Heineken-Daum, 21 juni 1908

Henriette Wilhelmina Heineken-Daum (Batavia 1861-na 1927) is een in de historiografie van de vrouwenbeweging weinig gekend feministe. Toch is ze vele jaren op verschillende plaatsen actief. Zo was ze, tenminste al in 1897, lid van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, en was ze in 1898, als penningmeester van de algemene congrescommisie en als secretaresse van de afdeling Muziek betrokken bij de organisatie van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid. In 1908 was zij een van de oprichtsters van de afdeling Hilversum van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht, waarvan zij nog jaren bestuurslid zou zijn, én was zij prominent aanwezig op het congres van de Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht in Amsterdam, waar zij een lezing van de Franse feministe Marie Maugeret (‘Vrouwenkiesrecht van een katholiek standpunt’) in het Nederlands uitsprak. Enige jaren later betoonde zij zich in haar brochure Het vrouwenkiesrecht in 1913 een genuanceerd sympathisante van de Engelse suffragettes, wat in Nederlandse verhoudingen een zeer militant standpunt was. Nader onderzoek verdient de terloopse verwijzing in deze brochure naar het interview dat zij in januari 1913 in Parijs met Christabel Pankhurst had.

Zij was sinds 1886 gehuwd met de advocaat Wijnand Heineken (1845-1939), die toen, als radicaal-democraat en Multatuliaan, lid van de gemeenteraad van Amsterdam en oprichter van het vooruitstrevend-liberale maandblad Vragen des tijds politiek en maatschappelijk al een gevestigd man was.

Het toneelstuk Het damespension kon vooralsnog niet worden getraceerd.


Verder lezen

- H. Heineken-Daum, Het vrouwenkiesrecht in 1913, Baarn 1913

- Eric Slot, ‘De Amsterdamse familie Heineken’, in: Ons Amsterdam 44 (1992) 226-230

- Mieke Aerts, ‘”Hollandsche vecht-suffragettes”? Een kwestie uit de geschiedenis van het Nederlandse feminisme’, in: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 124 (2009) 599-617

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 22 januari 2010
Laatst aangepast: 08 juni 2020