Restauratie bureau Wilhelmina Drucker 2020

Het nieuwe mahoniehouten pootje van Wilhelmina Druckers bureau wordt door Regi Romeny op kleur gebracht Het nieuwe mahoniehouten pootje van Wilhelmina Druckers bureau wordt door Regi Romeny op kleur gebracht Amsterdam, september 2020. Foto: Pieter Kiewiet de Jonge

Wie zou hebben gedacht dat het bureau waar Wilhelmina Drucker in 1917 aan poseerde voor het portret dat Truus Claes van haar maakte nog altijd bestond? We wisten niet beter of er was maar weinig van Druckers persoonlijke bezittingen in particulier bezit of in enige erfgoedinstelling bewaard gebleven. Met uitzondering van een aantal boeken (waarover in de toekomst in de rubriek ‘Nachleben’ meer) kennen we alleen de jeugdfoto uit 1865, die na de Tweede Wereldoorlog langs niet helemaal navolgbare weg het toenmalige Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging (IAV, nu Atria) heeft bereikt. Zelfs het schilderij van Truus Claes, waarop dus ook het bureau is te zien, is nog altijd spoorloos, al wordt er inmiddels verwoed naar gezocht.

 

We waren dan ook hoogst verrast toen we eind 2019 door bemiddeling van Wilhelmina Drucker hoogleraar Geertje Mak in contact kwamen met de erfgenamen van de laatste eigenaar van het bureau dat ooit aan Wilhelmina Drucker toebehoorde, voormalig directiesecretaresse Wilhelmina (Wil) Bontekoe (1925-2018). En helemaal beduusd toen bleek dat die erfgenamen afstand van het bureau wilden doen en het aan de WDF wilden schenken, een schenking die in januari 2020 daadwerkelijk plaatsvond.

 

Het bureau dat we van de foto van de poseersessie in 1917 al kennen, blijkt een robuust mahoniehouten bureau, dat naar schatting uit de laatste decennia van de negentiende eeuw dateert. Het heeft een opstand met drie kastjes, een groot, uitschuifbaar werkblad ingelegd met groen laken, met onder dat blad drie laden (waarachter nog enkele geheime laadjes blijken te zitten, helaas leeg), rustend op twee ladenkasten. Aan het bureau is gewerkt en geleefd, ook in de 95 jaar na Druckers overlijden, en daar draagt het natuurlijk de sporen van. Zo ontbreekt er een pootje, lopen de deurtjes en de laadjes niet zo soepel meer, is het laken versleten en sluiten de sloten niet allemaal meer perfect. De eerste stap was dan ook om het bureau naar het restauratieatelier van Regi Romeny te brengen, die in opdracht van de WDF de mankementen zal herstellen en het geheel een opknapbeurt zal geven.

 

Het bureau van Wilhelmina Drucker (met het ontbrekende pootje) in het kantoor van de WDF,

januari 2020 (foto: Myriam Everard)

>  september 2020: het nieuwe pootje is gedraaid (foto: Pieter Kiewiet de Jonge)

 

 

Hoe het bureau van Wilhelmina Drucker uiteindelijk bij Wil Bontekoe terecht is gekomen en wat zijn uiteindelijke bestemming zal zijn, is een verhaal apart. Zodra we dat verhaal rond hebben, zal het hier te vinden zijn.

 

Aanvullende informatie

  • Gepubliceerd: 11 september 2020
Laatst aangepast: 06 maart 2021

Wilhelmina Drucker