Publicaties

Subcategorieën

Evolutie-berichten

Evolutie-berichten

Deze lijst is een weergave van de categorie "Evolutie-artikelen". Op deze plaats volgt een inleiding op de artikelen.

Toon items...
Evolutie is het feministische tijdschrift dat Wilhelmina Drucker in 1893 oprichtte en tot haar dood in 1925 zou redigeren, van 1893 tot 1912 samen met Dora [Schook-]Haver, van 1912 tot…
donderdag, 21 januari 2016 10:37

1915: De witte vaan

-
Verschenen is een nieuw weekblad voor de vrouw, {tip De Witte Vaan::Van het weekblad zijn voorzover bekend 3 nummers bewaard gebleven (24 december 1914, 7 januari en 14 januari 1915),…
Laatst aangepast: vrijdag, 22 januari 2016 16:37
In Harvard (Amerika) studeert op ’t oogenblik een jong, schoon meisje uit Beyrut, Fanitza Abdum Sultana Nalyde, “de Syrische prinses”. Haar vader is een der rijkste Arabieren. Ofschoon eerst 19…
Laatst aangepast: donderdag, 21 januari 2016 21:18
Evolutie is het feministische tijdschrift dat Wilhelmina Drucker in 1893 oprichtte en tot haar dood in 1925 zou redigeren, eerst samen met anderen en de laatste jaren alleen. Voor haar…
Op deze pagina verschijnt een overzicht van de Overige Publicaties.    
Deze pagina is gewijd aan de het boek George David. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent id velit nisl, pretium varius lacus. Curabitur urna enim, dictum ut…
dinsdag, 10 februari 2015 14:48

1894: Het huwelijk in zijn naakte vorm

-
"Het huwelijk was, is en zal immer in zijn kern zijn de meest belachelijke, meest onkiesche vorm van sexueele samenleving. (...) Als de quintessence van deze, door elke poëtische ziel als…
Laatst aangepast: zaterdag, 16 januari 2016 12:04
dinsdag, 10 februari 2015 14:45

1895: Kate Field’s Washington

-
"Een te Washington verschijnend weekblad, dat eenigermate doet denken aan de Figaro zooals deze oorspronkelijk was, en dat behalve het wekelijksch plaatselijk en buitenlandsch nieuws vaak pittige, breed opgevatte artikelen…
Laatst aangepast: zaterdag, 16 januari 2016 12:07
dinsdag, 10 februari 2015 14:38

1896: Twee dames-fotografen en hun atelier

-
"Hier ter stede hebben zich gevestigd als photographen de dames: Anna Sluijter en Charlotte Boom. Voor zoover ons bekend, zijn dit in Amsterdam de eerste vrouwen, die op het gebied…
Laatst aangepast: zaterdag, 16 januari 2016 12:08
dinsdag, 10 februari 2015 14:35

1912: 'Nagenoeg als man'

-
"Na de pauze werd ’n tooneelstukje opgevoerd van Mevr. Heineken-Daum, getiteld: “Het damespension”, dat echter niet werd opgevoerd zooals de schrijfster het heeft inééngezet. Op het programma stond vermeld, dat,…
Laatst aangepast: donderdag, 21 januari 2016 13:46
dinsdag, 10 februari 2015 14:33

1899: Privaten voor vrouwen

-
"Naar aanleiding van het adres van het Bestuur van der Vrije Vrouwenvereeniging, den Amsterdamschen Raad verzoekende op verschillende plaatsen daar te stellen kostelooze privaten voor vrouwen, is door B. en…
Laatst aangepast: zaterdag, 16 januari 2016 11:58
dinsdag, 10 februari 2015 14:26

1913: 'Inlandsch hart'

-
"Voor de afdeeling Amsterdam van de Vereeniging v. Vrouwenkiesrecht hield Donderdag 20 Maart de heer Brouwer, Redacteur der Arnhemsche Courant, in de groote zaal van American Hôtel, ’n zeer boeiende…
Laatst aangepast: woensdag, 21 augustus 2019 22:26
Het zal weldra een jaar geleden zijn dat bij de afdeeling den Haag van Volksweerbaarheid een aantal vrouwen zich aansloot. Jammer genoeg telt de klub veel te weinig leden, en…
Laatst aangepast: zaterdag, 16 januari 2016 11:55
"Bij de business meetings (...) steeds groote belangstelling. De kleine zaal van het Concertgebouw schier  altijd vol. Gloedrijk, opwekkend, levendig, leerzaam, vooral wat de Engelschen daar aanbrachten. Wat moeten de…
Laatst aangepast: woensdag, 20 januari 2016 21:14

Wilhelmina Drucker